Gwelir y dudalen hon yn gorau yn modd tirlun. Trowch eich dyfais.

 
 

Croeso i’n canllaw cynfor ar dai ar-lein.

Mae hwn yn wasanaeth cyngor tai anhysbys, ac o’r herwydd ni fydd yn cael ei rannu ag unrhyw wasaneth cyngor, adran neu sefydliad arall.

 

Er mwyn sicrhau mai person ydych chi ac nid rhaglen gyfrifiadurol awtomataidd, cwblhewch y CAPTCHA isod
 
Captcha
Nodwch y nodau a arddangosir ar y chwith
 
  Os na allwch ddarllen y llythrennau pwyswch saeth wen I gynhyrchu cod newydd
   
     
Helpu Dychwelyd i'r dudalen fewngofnodi